Skip to content Skip to footer

DOULAN TYÖN FILOSOFIA ON TÄRKEIN LÄHTÖKOHTA

Doulan työ synnyttäjän ja mahdollisesti häneen muiden ”tukijoukkojen” palvelemista ja tukemista. Doulan työtä voisi tavallaan sanoa myös hoitotyöksi, koska siinä on paljon samoja elementtejä kuin muussa hoitotyössä. Doulat ovat erityinen joukko siinä mielessä, että suurin osa on vapaaehtoisia ja osa ammattilaisia. Tekee doulan työtä mistä tahansa lähtökohdasta, niin työn ydin on se filosofia millä sitä tekee.

Samalla tavalla kuin kätilö ja sairaanhoitaja miettii omaa hoitotyön filosofiaansa työskentelyn pohjana, niin pitäisi ehdottomasti sitä miettiä myös doulien! Doulilla ei ole lakiin perustuvia velvollisuuksia tai oikeuksia, mutta kepeästi sitä työtä ei silti saa ottaa. Doulana voi tehdä suurta hallaa niin odottajalle/synnyttäjälle kuin hänen perheelleen mikäli doula ei tunnista oman toiminnan taustoja tai eettiset periaatteet ovat hukassa.

Koen doulan ja kätilön työn filosofian (arvot, etiikka, työskentely tavat, motivaation lähteet, ym.) niin tärkeinä, itseasiassa paljon tärkeämpänä kuin tekniikat ja kikat, joten olen suunnitellut workshopin jossa näitä asioita voi syventää erilaisten tehtävien ja keskustelujen kautta. Workshopista voi saada myös työtä ohjaavaa vertaistukea muilta osallistujilta.  Olen itse kovin innoissani ko. workshopista ja viime valmisteluja tehdessä tuli ajatus kirjoittaa tämä pieni postaus.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment